Køling af power-komponenter

Ønsker du at forbedre effektiviteten af ​​dit system? Aavid’s forslag er at designe med væskebaserede køleløsninger: OFFSET FINs


Konkurrencen på det globale elektronikmarked bliver stadig hårdere og alle er under et fortsat pres for at forbedre effektiviteten af ​​deres produkter.
Faktorerne for hvad der driver en succesfuld udvikling og forbedring af en eksisterende løsning, er som regel ganske få; omkostnings-reduktion, pladsbegrænsning og en stigning i den afsatte varme.
 
Hvad kan Aavid gøre for at hjælpe dig med at opfylde disse mål?
 
Køleløsninger baseret på væske er klart de mest kompakte og set fra et energimæssigt synspunkt; de mest effektive. Blandt de forskellige løsninger der er til rådighed, er offset fin-løsningen den, der garanterer det bedste kompromis mellem de forhold, der typisk kræves af et nyt produkt. Den interne opbygning med turbulatorer (offset finner), som vist på billedet, forbedrer varmeafsætningen.
2.5kW power kan afsættes fra en IGBT som kun måler 140x100mm. Væskesystemerne er fremstillet under en kontrolleret atmosfærisk loddeproces (CAB) og pålideligheden af ​​samlingerne mod en eventuel lækage; er garanteret ved en tryktest op til 100 bar: http://aavid.eu/product-group/liquidcoldplates/extended
 
Hvorfor ikke også overveje at udvide projektet til at omfatte et system, der styrer væskekølingen? Her kan Aavid også hjælpe dig.
Vores Hydrosink™ system giver dig mulighed for at konstruere et lukket væskekredsløb til dine kunder. Klart til at installere, det kræver ikke vedligeholdelse og frem for alt er intelligent, helt i tråd med dagens energibesparende tendens
.
For yderligere information se vores website: http://aavid.eu/product-group/hydrosink